Bodemverbeteraar

DrFertigo Humitine is primair een hoogwaardige bodemverbeteraar rijk aan humusaarde en spoorelementen gebonden aan het humuscomplex waar hoogwaardige calcium en magnesium zijn toegevoegd. Dit zorgt voor een optimale groei van de plant, die dankzij de bodemverbeteraar tijdens de groei- en bloeifase in goede gezondheid blijft. Door specifieke eigenschappen zoals een goede pH-bufferingscapaciteit, een hoge kation uitwisseling en een sterk vermogen om de waterhuishouding te regelen, zorgt Humitine voor een goede weerstand van de plant tegen stressfactoren zoals droogte, zoutophoping of schadelijke pesticiden. Het hoge koolstofgehalte stimuleert tevens nuttig microbiotisch-bodemleven. Humitine kan op elk bodemtype en bij elke plantsoort worden toegepast.